Toveko Cleaning System AB

Om oss

Inom vattenreningsområdet är expertkunskap, erfarenhet och kreativitet mycket väsentlig om man skall uppnå önskade resultat. Vi har över 30 års erfarenhet inom detta område vi jobbar ständigt med utveckling av våra produkter. Inom området kontinuerlig sandfiltreringsteknik betraktas vi som en av de världsledande företagen.

HH Toveko förvärvades under januari månad 2023.
Toveko Cleaning System ägs idag av Birgerssons Holding som är ett privat bolag.

Vi har anammat den andan som förra ägaren hade, Han som dedikerade och vigt sitt liv till att utveckla smarta Va-system i rostfritt material för vatten och avloppsbehandling.

Vi tror på långsiktiga köpare/säljare relationer baserat på ömsesidig förståelse och förtroende såväl under goda dagar som under svåra tider. Vi tillhandahåller service, rådgivning, och reservdelar till våra produkter under hela deras livslängd.

CAREX

Kontinuerligt sandfilter

CAREX (CX) kontinuerliga sandfilter från Toveko är det enkla sättet att rena vatten genom sandfiltrering. En process med eller utan kemisk fällning som lämpar sig väl för såväl avlopps- och industrivatten som dricksvatten.