Sandfilter från Toveko

CAREX (CX)

CAREX (CX) sandfilter från Toveko, som arbetar kontinuerligt med rörlig sandbädd, är en kompakt enhet med många fördelar, både när det gäller funktion och installation. Detta innebär en låg investeringskostnad.

Sandkornen gnuggas mot varandra och den frigjorda smutsen sköljs bort med hjälp av tvättvatten. Genom att sandtvätten förs fram och tillbaka över hela filtrets längdriktning fördelas den renade sanden jämnt och man får en plan yta.

Därmed deltar hela filter bädden i filtreringsprocessen och så kallade döda zoner uppkommer ej.

Enkel installation

Genom att Toveko CX filtret byggs rektangulärt på tvären, är det lätt att installera på ett minimum av plats. Den låga höjden betyder att matarpumparnas energiförbrukning blir lägre. Ofta kan filtret drivas med gravimetriskt flöde, dvs. helt utan matarpumpar.

Automatisk Sandomsättning

Toveko CX filter är konstruerat för  att klara både kontinuerligt hög belastning och tillfälliga toppbelastningar. Den mekaniska reningen av sanden är mycket effektiv och sandomsättningen justeras automatiskt för att hålla tryckfallet över filtret konstant.

Stabil filtrering

Sandbäddens jämna yta ger stabil filtrering med minskad risk för kortslutning. Den rena sanden som återförs, planas ut så att filtermotståndet blir lika över hela filterytan.

Säker drift

Toveko CX filter fungerar även effektivt vid låga flöden. Placeringen av mammutpumpen innebär att tungpartiklar inte belastar filtret eftersom dessa pumpas upp till tvätten direkt från schaktets botten.

Det är lika enkelt
som det låter

Det inkommande vattnet leds in i ett inloppsschakt och fördelas jämnt in i hela sandbädden. Under vattnets väg upp genom sandbädden avskiljs fasta föroreningar ur vattnet. Den förorenade sanden pumpas kontinuerligt upp med en mammutpump från filtrets botten till en sandtvätt som är placerad ovanför filtret. Sandtvätten består av en lutande transportskruv placerad i ett säte i vilken sandkornen sakta gnuggas mot varandra samtidigt som sköljvatten tillsätts Från sandtvätten återförs den renade sanden jämnt över filterytan.

Smutsen och vattnet från tvätten avleds för eventuell vidare behandling eller deponering. Filtret är försett med automatiskt styrning av sanduppfordring och sandtvätt. Filtreringshastigheten och tvättvattenförbrukningen i Toveko CX filter beror på föroreningskaraktäristiken hos det inkommande vattnet men kan variera mellan 5-15 m³/m²/h respektive 2-7% av totalflödet. Vissa vatten kan renas utan tillförsel av extra tvättvatten.

Filtertyper med info

S75

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 270

Avloppsvatten m3/d

 • 180

Filteryta, m2

 • 0.75

Vikt, exklusive sand, kg

 • 350

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 1850

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 360

Luftförbrukning max. NI/min

 • 30

Tvättvatten (l/min)

 • 3-6

 

S150

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 540

Avloppsvatten m3/d

 • 360

Filteryta, m2

 • 1.5

Vikt, exklusive sand, kg

 • 600

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 3700

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 360

Luftförbrukning max. NI/min

 • 50

Tvättvatten (l/min)

 • 5-10

 

S300

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 1080

Avloppsvatten m3/d

 • 720

Filteryta, m2

 • 3.0

Vikt, exklusive sand, kg

 • 1150

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 7200

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 540

Luftförbrukning max. NI/min

 • 100

Tvättvatten (l/min)

 • 10-20

 

S450

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 1620

Avloppsvatten m3/d

 • 1440

Filteryta, m2

 • 4.5

Vikt, exklusive sand, kg

 • 1700

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 10700

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 720

Luftförbrukning max. NI/min

 • 150

Tvättvatten (l/min)

 • 15-30

 

S600

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 2160

Avloppsvatten m3/d

 • 1440

Filteryta, m2

 • 6.0

Vikt, exklusive sand, kg

 • 2200

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 14200

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 900

Luftförbrukning max. NI/min

 • 200

Tvättvatten (l/min)

 • 20-40

 

T900

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 3240

Avloppsvatten m3/d

 • 2160

Filteryta, m2

 • 9.0

Vikt, exklusive sand, kg

 • 3100

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 21100

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 1440

Luftförbrukning max. NI/min

 • 300

Tvättvatten (l/min)

 • 30-60

 

T1200

Kapacitet; Renvatten m3/d

 • 4320

Avloppsvatten m3/d

 • 2880

Filteryta, m2

 • 12.0

Vikt, exklusive sand, kg

 • 4000

Vikt, inklusive sand och vatten, kg

 • 28000

Effekt, W. (230/400 V A. C.)

 • 1800

Luftförbrukning max. NI/min

 • 400

Tvättvatten (l/min)

 • 40-80

 

Nedladdningar

Broschyr

Case history