Varmex Combi
 
  RÖKGASKONDENSERINGSSYSTEN FÖR ANSLUTNING TILL SEPARAT PANNA OAVSETT BRÄNSLE

Varmex Combi består av:
 • Värmepump av senaste teknik.
   
 • Luftvärmeväxlare med axialfläkt.
   
 • Rökgaskylare med varvtalsreglerad rökgasfläkt.
   
 • Neutraliseringskärl för automatisk rening av kondensvatten
   
 • Komplett elautomatik för anslutning och styrning av befintligt brännare.
   
 • Varmex Combi anpassas till din befintliga panna.
   
 • För panneffekter från 35 kw till 6000 kw.
   
 • Varmex Combi byggs i modulform och kan levereras hel eller i delar.

 

 
Ladda ned broschyr.pdf

Se demonstrationsfilm om Varmex värmesystem.

 

TEKNISKA DATA